Ο τόπος μας

Τρανές απόκριες


Οι Τρανές απόκριες θα μας φέρουν και πάλι στο ωραίο Ζιουμπάνι, θα ξανασμίξουμε με τους φίλους μας γύρω απ'την καψαλιά της Λότζιας. Ένα ευχάριστο συναπάντημα πολλών Ζουπανιωτών και άλλων τουριστών που θα ντυθούν Λουκατσάρια και θα τραγουδήσουν τα θκα' μας τραγούδια. Και με την διακριτική συμμετοχή της κοινοτικής αρχής θα πιούμε άφθονο κόκκινο κρασί...

Παραδοσιακό τραγούδι όπου λέγεται γύρω από την καψαλιά χορεύοντας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία και ακολουθούν και οι πιο νεώτεροι είναι <<Ου Παπούς ο Ραγκαβέλας>>

Ου παπούς άκσιτι, ου παπούς ο Ραγκαβέλας
Ου παπούς ου Ραγκαβέλας είχιν μνια κουτσή γουμάρα

Τ/ν είχιν που-, άκσιτι, τ/ν είχιν πούτσις φουρτουμένη
Τ/ν είχιν πούτσις φουρτουμένη, ήταν κι αγκαστρουμένη

Τ' σιργιανού, άκσιτι, τ'σιργιανούσιν στα χουργιά
Τ' σιργιανούσιν στα χουργιά Σπούρτα, Βάντσις, Κιρασιά


Σπούρτα, Βα, άκσιτι, Σπούρτα, Βαντσις, Κιρασιά
Σπούρτα, Βαντσις, Κιρασιά, πάρτι πούτσις φέρτι μνια

Πήραν νιες, άκσιτι, πήραν νιες κι παντριμένις
Πήραν νιες κι παντριμένις, χήρις κι αρραβωνιασμένις

Κι μνια χη-, άκσιτι, κι μνια χήρα πινιμένι
Κι μνια χήρα πινιμένι, δεν ιπρόφτασιν να πάρει

Παίρνει τ' να, άκσιτι, παίρνει τ' ναζει τα τσουβάλια
Παίρνει τ' ναζει τα τσουβάλια, πέφτει μνια μι δυο κιφάλια

Τράβα η μνια, άκσιτι, τράβα η μνια κι τράβα η άλλη
Τράβα η μνια κι τράβα η άλλη, κι της κόψαν το κεφάλι...


από Π. Ζ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: